Sektor Drobiowy w UE

This is European Poultry! High-quality poultry with European guarantee

Podstawowe fakty dotyczące europejskiego drobiu

Poultry meat is tasty, quick to prepare and a beneficial ingredient to include in a balanced diet. Poultry meat is among the most versatile in the kitchen, at home or in the restaurant since it can be used in an incredible number of delicious and appetising recipes. Poultry meat has always been present on European tables although in different cuts and species in the different European countries. The first historical references on poultry farming in Europe date from the 3rd – 2nd century BC by the Latin writer Cato the Elder . This practise and the consumption of poultry meat has evolved following the course of European history, at first featuring only in the domestic economy, and then becoming one of the hallmarks of the current European economic scene. The European poultry meat sector promotes economic growth and strengthens local communities by creating around 370,000 direct jobs in rural and semi-rural areas across Europe. Additionally, the care that goes into quality European poultry meat can be found all through the supply chain, from animal welfare and health to the excellence of the final product, from sustainable production to the high standards of processing methods.

Common rules guarantee first-class poultry meat

Mięso drobiowe stanowi ważny składnik diety przeciętnego Europejczyka. W ciągu ostatnich dziesięciu lat jego spożycie w UE wzrosło o 23%. Zdaniem ekspertów, na przestrzeni najbliższej dekady, dalej będzie się utrzymywała nieznaczna tendencja wzrostowa.  

Europejski sektor drobiowy jest dobrze przygotowany zarówno na rosnący popyt na to przystępne cenowo źródło białka, jak i na spełnienie surowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa żywności, dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska. Władze UE oraz europejskie i krajowe stowarzyszenia branżowe ściśle ze sobą współpracują w celu zapewnienia jednakowo wysokich standardów w całym łańcuchu produkcyjnym. Bez względu na to, z którego kraju UE pochodzi mięso drobiowe, konsumenci zawsze mogą być pewni, że kupują bezpieczne, wysokiej jakości mięso wyprodukowane zgodnie z wysokimi europejskimi normami. 

A global player with family-based structures

Europejski sektor drobiowy odgrywa znaczącą rolę w skali globalnej, będąc trzecim co do wielkości producentem mięsa drobiowego na świecie, po USA i Chinach 

Największy udział (83%) w unijnej produkcji drobiu przypada na mięso z kurcząt. Kolejne miejsca zajmują mięso z indyka (13%) i mięso z kaczki (4%). W zestawieniu pozostają one jednak daleko w tyle.  

Sektor drobiowy w UE nie tylko odgrywa ważną rolę jako dostawca mięsa. Stanowi również znaczący czynnik gospodarczy, tworząc miejsca pracy dla całej rzeszy osób zatrudnionych bezpośrednio przy hodowli, chowie, tuczu, uboju oraz przetwórstwie, w większości w jednym z 25 tys. gospodarstw rodzinnych działających w branży. Branża drobiowa przyczynia się również do powstania wielu pośrednich miejsc pracy, na przykład w sektorze pasz, opakowań i w przemyśle maszynowym, który produkuje urządzenia na potrzeby ubojni. 

Strong voice of the poultry industry

Dobrostan zwierząt, jakość żywności i zrównoważony rozwój to trzy podstawowe cele europejskiego sektora drobiowego. Organizacja parasolowa AVEC (Stowarzyszenie Przetwórców Drobiu i Handlu Drobiem w UE) z siedzibą w Brukseli reprezentuje około 95% producentów mięsa drobiowego w UE i jest w stałym kontakcie ze wszystkimi właściwymi organizacjami oraz decydentami unijnymi i międzynarodowymi. Na szczeblu krajowym działają następujące organizacje reprezentujące interesy producentów i przetwórców mięsa z kurcząt, indyka i kaczki:  

  • Federalne Stowarzyszenie Producentów Drobiu (BVG) pod egidą Centralnego Stowarzyszenia Niemieckiego Przemysłu Drobiarskiego (ZDG)
  • CIDEF – Francuski Związek Producentów Indyka
  • KRD-IG – Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza w Polsce
  • NEPLUVI – Stowarzyszenie Holenderskiego Przemysłu Drobiarskiego
  • UNAITALIA – Włoski Krajowy Związek Producentów Mięsa i Jajek