Sektor Drobiowy w UE

To jest nasz drób! Europejska wysoka jakość.

Podstawowe fakty dotyczące europejskiego drobiu

Mięso drobiowe jest smaczne, szybkie w przygotowaniu i stanowi istotny składnik zbilansowanej diety. Należy do jednych z bardziej wszechstronnych produktów wykorzystywanych w kuchni, zarówno tej w domu, jak i tej w restauracji, ponieważ można je wykorzystać w nieograniczonej liczbie apetycznych przepisów. Różne gatunki mięsa drobiowego, od zawsze obecne były na europejskich stołach. Pierwsze historyczne wzmianki o hodowli drobiu w Europie pochodzą z III-II w. p.n.e. od łacińskiego pisarza Katona Starszego. Produkcja mięsa drobiowego w Europie ewoluowała na przestrzeni lat. Początkowo, istotna głównie w gospodarkach regionalnych, obecnie stała się jednym z wyróżników europejskiej sceny gospodarczej. Europejski sektor mięsa drobiowego wspiera wzrost gospodarczy i wzmacnia lokalne społeczności, tworząc około 370 000 bezpośrednich miejsc pracy na obszarach wiejskich i półwiejskich w całej Europie. Ponadto, dbałość o jakość europejskiego mięsa drobiowego widoczna jest w całym łańcuchu dostaw – od dobrostanu i zdrowia zwierząt po produkt końcowy, od zrównoważonej produkcji po wysokie standardy metod przetwarzania.

Wysokie standardy produkcji gwarantują wysoką jakość mięsa drobiowego.

Mięso drobiowe stanowi ważny składnik diety przeciętnego Europejczyka. W ciągu ostatnich dziesięciu lat jego spożycie w UE wzrosło o 23%. Zdaniem ekspertów, na przestrzeni najbliższej dekady, dalej będzie się utrzymywała nieznaczna tendencja wzrostowa.

Europejski sektor drobiowy jest dobrze przygotowany zarówno na rosnący popyt na to przystępne cenowo źródło białka, jak i na spełnienie surowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa żywności, dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska. Władze UE oraz europejskie i krajowe stowarzyszenia branżowe ściśle ze sobą współpracują w celu zapewnienia jednakowo wysokich standardów w całym łańcuchu produkcyjnym. Bez względu na to, z którego kraju UE pochodzi mięso drobiowe, konsumenci zawsze mogą być pewni, że kupują bezpieczne, wysokiej jakości mięso wyprodukowane zgodnie z wysokimi europejskimi normami.

Europejski sektor drobiowy globalnym graczem

Europejski sektor drobiowy odgrywa znaczącą rolę w skali globalnej, będąc trzecim co do wielkości producentem mięsa drobiowego na świecie, po USA i Chinach.

Największy udział (83%) w unijnej produkcji drobiu przypada na mięso z kurcząt. Kolejne miejsca zajmują mięso z indyka (13%) i mięso z kaczki (4%). W zestawieniu pozostają one jednak daleko w tyle.

Sektor drobiowy w UE nie tylko odgrywa ważną rolę jako dostawca mięsa. Stanowi również znaczący czynnik gospodarczy, tworząc miejsca pracy dla całej rzeszy osób zatrudnionych bezpośrednio przy hodowli, chowie, tuczu, uboju oraz przetwórstwie, w większości w jednym z 25 tys. gospodarstw rodzinnych działających w branży. Branża drobiowa przyczynia się również do powstania wielu pośrednich miejsc pracy, na przykład w sektorze pasz, opakowań i w przemyśle maszynowym, który produkuje urządzenia na potrzeby ubojni.

Silny głos branży drobiarskiej

Dobrostan zwierząt, jakość żywności i zrównoważony rozwój to trzy podstawowe cele europejskiego sektora drobiowego. Organizacja parasolowa AVEC (Stowarzyszenie Przetwórców Drobiu i Handlu Drobiem w UE) z siedzibą w Brukseli reprezentuje około 95% producentów mięsa drobiowego w UE i jest w stałym kontakcie ze wszystkimi właściwymi organizacjami oraz decydentami unijnymi i międzynarodowymi. Na szczeblu krajowym działają następujące organizacje reprezentujące interesy producentów i przetwórców mięsa z kurcząt, indyka i kaczki:

  • Federalne Stowarzyszenie Producentów Drobiu (BVG) pod egidą Centralnego Stowarzyszenia Niemieckiego Przemysłu Drobiarskiego (ZDG)
  • CIDEF – Francuski Związek Producentów Indyka
  • KRD-IG – Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza w Polsce
  • NEPLUVI – Stowarzyszenie Holenderskiego Przemysłu Drobiarskiego
  • UNAITALIA – Włoski Krajowy Związek Producentów Mięsa i Jajek