Nasi Hodowcy

Wywiad z Haliną Bielińską - dyrektorem Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Kołudzie Wielkiej

Hodowla gęsi w Kołudzie Wielkiej dobrym przykładem zrównoważonej produkcji drobiu.

„Prowadzimy na każdym etapie jej żywienia, jej dobrostanu całą ewidencję, więc prześledzenie wszystkich etapów produkcji jest u nas bardzo możliwe. I nie tylko u nas, bo w całym regionie gdzie produkuje się gęsinę.”